www.digipedia.pl - manuale

FDATASYNC(2)

FDATASYNC(2) Podręcznik programisty Linuksa FDATASYNC(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (C) 1996 Andries Brouwer (aeb@cwi.nl) Copyright (C) 1996 Markus Kuhn.
 
[This version merged from two independently written pages - aeb]
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
1996-04-12 Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> 1996-04-13 Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de> Translaton (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

fdatasync - synchronizuje rdzeniowe zawartości plików z zawartością na dysku.

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
#ifdef _POSIX_SYNCHRONIZED_IO
 
int fdatasync(int fd);
 
#endif

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

fdatasync wypróżnia wszystkie bufory pliku na dysk (zanim nastąpi powrót z tej funcji systemowej). Robi to co fsync lecz nie musi odnawiać metadanych takich jak czas dostępu.

 
Aplikacje, które dostają się do baz danych, lub plików z logami często dopisują niewielką ilość danych (np. linijkę do pliku z logiem), a następnie natychmiast wywołują fsync, aby zapewnić fizyczny zapis danych na dysk. Niestety, fsync zawsze inicjuje dwie operacje: jedną dla nowo zapisanych danych i drugą w celu odnowienia czasu modyfikacji zapisanego w i-węźle. Jesli czas modyfikacji nie jest częścią pojęcia transakcji, można użyć fdatasync, aby zapobiec niepotrzebnym zapisom i-węzłów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.
EROFS, EINVAL
fd jest skojarzony z plikiem specjalnym, który nie wspiera synchronizacji.
EIO
Nastąpił błąd podczas synchronizacji.

USTERKI

Obecnie (Linux 2.2) fdatasync jest równoważne fsync.

ZGODNE Z

POSIX1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

fsync(2), B.O. Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 220-223 i 343.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 fdatasync

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1996-04-13 Linux 1.3.86