www.digipedia.pl - manuale

FCLOSE(3)

FCLOSE(3) Podręcznik programisty Linuksa FCLOSE(3)
{PTM/AB/0.1/20-12-1998/"fclose - zamknięcie strumienia"} translated by Adam Byrtek <abyrtek@priv.onet.pl> Aktualizacja do wersji man-pages 1.45 - grudzień 2001 PTM ------------ Copyright (c) 1990, 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek and the American National Standards Committee X3, on Information Processing Systems.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
@(#)fclose.3 6.7 (Berkeley) 6/29/91
 
Converted for Linux, Mon Nov 29 15:19:14 1993, faith@cs.unc.edu
 
------------

NAZWA

fclose - zamknięcie strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
int fclose(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fclose odłącza strumień stream od pliku czy zestawu funkcji. Jeśli strumień był wykorzystywany do wyprowadzania danch, wszystkie buforowane dane są najpierw zapisywane za pomocą fflush(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość EOF a globalna zmienna errno przyjmuje wartość oznaczającą błąd. W każdym przypadku następna próba dostępu (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia prowadzi do niezdefiniowanego zachowania.

BŁĘDY

EBADF
Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny. This error cannot occur unless you are mixing ANSI C stdio operations and low-level file operations on the same stream. If you do get this error, you must have closed the stream's low-level file descriptor using something like close(fileno(fp)).

Funkcja fclose może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) i fflush(3).

UWAGI

Należy zauważyć, że fclose opróżnia jedynie bufory w przestrzeni użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić rownież bufory jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

Funkcja fclose jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (`ANSI C').

ZOBACZ TAKŻE

close(2), fcloseall(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fclose

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-11-29 BSD