www.digipedia.pl - manuale

ENCRYPT(3)

ENCRYPT(3) Podręcznik programisty Linuksa ENCRYPT(3)
Tłumaczenie wersji man-pages 1.39 - wrzesień 2001 PTM Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
 
Copyright 2000 Nicolás Lichtmaier <nick@debian.org> Created 2000-07-22 00:52-0300
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 

NAZWA

encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA

#define _XOPEN_SOURCE
 
#include <unistd.h>
 
void encrypt(char block[64], int edflag);
 
void setkey(const char *key);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr key jest tablicą bajtów, z których każdy ma wartoć numeryczną 1 lub 0. Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany klucz jest 56-bitowy.

Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag wynosi 0, a rozkodowując gdy przekazano 1.

Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z

SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE

crypt(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 encrypt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2000-07-22 GNU