www.digipedia.pl - manuale

ECVT(3)

ECVT(3) Podręcznik programisty Linuksa ECVT(3)
{PTM/AB/0.1/15-12-1998/"ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch"} tłumaczenie Adam Byrtek (abyrtek@priv.onet.pl) Aktualizacja do man-pages 1.53 - A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> ------------ Copyright 1993 David Metcalfe (david@prism.demon.co.uk)
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
References consulted: Linux libc source code Lewine's _POSIX Programmer's Guide_ (O'Reilly & Associates, 1991) 386BSD man pages Modified Sat Jul 24 19:40:39 1993 by Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified Fri Jun 25 12:10:47 1999 by Andries Brouwer (aeb@cwi.nl) ------------

NAZWA

ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
 
char *ecvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);
 
char *fcvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja ecvt() przekształca liczbę number na łańcuch cyfr ndigits (gdzie ndigits jest ograniczone do zależnej od systemu wartości określonej przez precyzję typu double) zakończony znakiem NUL i zwraca wskaźnik do tego łańcucha. Najbardziej znacząca cyfra jest różna od zera, chyba że number wynosi zero. Najmniej znacząca cyfra jest zaokrąglana. Łańcuch nie zawiera kropki dziesiętnej, jednak pozycja kropki dziesiętnej względem początku łańcucha znajduje się w zmiennej * decpt. Ujemna wartość * decpt oznacza, że kropka dziesiętna znajduje się na lewo od początku łańcucha. Jeśli znak liczby number jest ujemny, to *sign przyjmuje wartość różną od zera, a w przeciwnym przypadku 0. Gdy number jest zerem, nie jest określone czy * decpt będzie równe 0 czy 1.

Funkcja fcvt() działa tak samo jak ecvt() z tym wyjątkiem, że ndigits określa liczbę cyfr po kropce dziesiętnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zarówno funkcja ecvt() jak i fcvt() zwracają wskaźnik do statycznego łańcucha zawierającego reprezentację ASCII liczby number. Łańcuch statyczny jest nadpisywany po każdym wywołaniu ecvt() lub fcvt().

UWAGI

Funkcje te są przestarzałe. Zlecane jest używania sprintf() zamiast nich. Linuksowe libc4 i libc5 określały typ ndigits jako size_t. Nie wszystkie locale używają kropki jako znaku podstawy (`kropka dziesiętna').

ZGODNE Z

SysVR2, XPG2

ZOBACZ TAKŻE

ecvt_r(3), gcvt(3), qecvt(3), setlocale(3), sprintf(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 ecvt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1999-06-25