www.digipedia.pl - manuale

DUP(2)

DUP(2) Podręcznik programisty Linuksa DUP(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified 1993-07-21, Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified 1994-08-21, Michael Chastain <mec@shell.portal.com>: Fixed typoes. Modified 1997-01-31, Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 2002-09-28, aeb
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Apr 2003, manpages 1.54
 

NAZWA

dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int dup(int oldfd); int dup2(int oldfd, int newfd);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

dup i dup2 tworzą kopię deskryptora pliku oldfd.

 
Po pomyślnym zakończeniu dup lub dup2, stary i nowy deskryptor mogą być używane zamiennie. Współdzielą one blokady, pozycję pliku i znaczniki; na przykład, jeśli pozycja pliku zmieni się w wyniku użyciu lseek dla jednym z deskryptorów, zmieni się ona także dla drugiego.
 
Te dwa deskryptory nie współdzielą jednak znacznika close-on-exec.
 
dup używa dla nowego deskryptora nieużywanego deskryptora o najniższym numerze.
 
dup2 powoduje, że newfd staje się kopią oldfd, zamykając najpierw newfd, jeśli jest to potrzebne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

dup i dup2 zwracają nowy deskryptor, lub -1 po błędzie (w tym przypadku odpowiednio ustawiane jest errno).

BŁĘDY

EBADF
oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku, lub newfd jest poza dozwolonym dla deskryptorów plików zakresem.
EMFILE
Proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych deskryptorów plików, a próbował otworzyć nowy.

OSTRZEŻENIE

Błąd zwracany przez dup2 jest inny niż zwracany przez fcntl(..., F_DUPFD, ...), gdy newfd jest poza zakresem. W niektórych systemach dup2 zwraca też czasem EINVAL jako F_DUPFD.

USTERKI

Jeśli newfd był otwarty, wszelkie błędy, które mogłyby zostać zgłoszone w chwili wykonania close() zostaną utracone. Ostrożny programista nie użyje dup2 bez wcześniejszego zamknięcia newfd.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i ENOLINK. POSIX.1 dodaje EINTR.

ZOBACZ TAKŻE

fcntl(2), open(2), close(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 dup

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1994-08-21 Linux 1.1.46