www.digipedia.pl - manuale

DELETE_MODULE(2)

DELETE_MODULE(2) Wsparcie dla modułów DELETE_MODULE(2)
Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc. This file is distributed accroding to the GNU General Public License. See the file COPYING in the top level source directory for details.
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>

NAZWA

delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>
 
int delete_module(const char *name);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

delete_module próbuje usunąć wpis nieużywanego ładowalnego modułu. Jeśli name jest równe NULL, to zostaną usunięte wszystkie nieużywane moduły zaznaczone jako usuwalne automatycznie. Tę funkcję może wywoływać tylko superużytkownik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje moduł o tej nazwie.
EINVAL
name był pustym ciągiem znaków.
EBUSY
Moduł jest używany.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

create_module(2), init_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 delete_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

26 grudnia 1996 Linux