www.digipedia.pl - manuale

CREATE_MODULE(2)

CREATE_MODULE(2) Wsparcie dla modułów CREATE_MODULE(2)
Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc. This file is distributed accroding to the GNU General Public License. See the file COPYING in the top level source directory for details.
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>

NAZWA

create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>
 
caddr_t create_module(const char *name, size_t size);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

create_module próbuje utworzyć wpis ładowalnego modułu i zarezerwować pamięć jądra, której moduł będzie wymagał. Ta funkcja jest przeznaczona jedynie dla superużytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu, zwraca adres z przestrzeni jądra, pod którym znajduje się moduł. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EEXIST
Moduł o takiej nazwie już istnieje.
EINVAL
Żądany rozmiar jest zbyt mały, nawet na informacje z nagłówka modułu.
ENOMEM
Kernel nie mógł przydzielić dostatecznie dużego, ciągłego bloku pamięci by pomieścić moduł.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 create_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

26 grudnia 1996 Linux