www.digipedia.pl - manuale

CLOSE(2)

CLOSE(2) Podręcznik programisty Linuksa CLOSE(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Wed Jul 21 22:40:25 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Sat Feb 18 15:27:48 1995 by Michael Haardt Modified Sun Apr 14 11:40:50 1996 by Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>: corrected description of effect on locks (thanks to Tigran Aivazian <tigran@sco.com>). Modified Fri Jan 31 16:21:46 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 2000-07-22 by Nicolás Lichtmaier <nick@debian.org> added note about close(2) not guaranteeing that data is safe on close. Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

close - zamknięcie deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int close(int fd);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

close zamyka deskryptor pliku, tak że nie odnosi się on już później do żadnego pliku i może być użyty ponownie. Wszelkie blokady utrzymywane pliku, z którym deskryptor był związany, i których właścicielem był proces, zostają usunięte (niezależnie od deskryptora plików, którego użyto dla uzyskanie blokady).

Jeśli fd jest ostatnią kopią deskryptora pewnego pliku, zasoby z nim związane zostają zwolnione; jeśli deskryptor był ostatnim odniesieniem do pliku, który usunięto za pomocą polecenia unlink(2), to plik jest kasowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

close zwraca zero po pomyślnym zakończeniu, a -1 gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem otwartego pliku.
EINTR
Funkcja close() została przerwana przez sygnał.
EIO
Wystąpił błąd we/wy.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatowy błąd ENOLINK.

UWAGI

Niesprawdzanie wartości zwracanej przez close jest popularnym, lecz poważnym błędem w sztuce programowania. Może się zdarzyć, że przy kończącym close zostaną najpierw zgłoszone błędy wcześniejszej operacji write(2). Niesprawdzanie zwracanej podczas zamykania pliku wartości może prowadzić do niesygnalizowanej utraty danych. Jest to obserwowane zwłaszcza w przypadku NFS i quota dyskowych.

Pomyślne zamknięcie nie gwarantuje, że dane zostaną pomyślnie zapisane na dysku, gdyż jądro opóźnia zapisy. Systemy plików nie maja zwyczaju opróżniania buforów przy zamykaniu strumienia. Jeśli istnieje potrzeba zapewnienia, aby dane zostały zapisane fizycznie, należy używać fsync(2). (Zapis zależy w tym momencie od właściwości sprzętowych dysku.)

ZOBACZ TAKŻE

open(2), fcntl(2), shutdown(2), unlink(2), fclose(3), fsync(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 close

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2001-12-13