www.digipedia.pl - manuale

CHROOT(2)

CHROOT(2) Podręcznik programisty Linuksa CHROOT(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified 1993-07-21 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified 1994-08-21 by Michael Chastain <mec@shell.portal.com> Modified 1996-06-13 by aeb Modified 1996-11-06 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 1997-08-21 by Joseph S. Myers <jsm28@cam.ac.uk> Modified 2003-08-24 by Martin Schulze <joey@infodrom.org> Modified 2004-06-23 by Michael Kerrisk <mtk16@ext.canterbury.ac.nz>
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last update: Robert Luberda <robert@debian.org> Nov 2004, manpages 1.70 $Id: chroot.2,v 1.5 2004/11/21 11:50:55 robert Exp $
 

NAZWA

chroot - zmiana katalogu głównego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int chroot(const char *path);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

chroot zmienia katalog główny na katalog podany w path. Ten katalog będzie używany do nazw ścieżek zaczynających się od /. Katalog główny jest dziedziczony przez wszystkie procesy potomne bieżącego procesu.

 
Funkcję chroot(2) może wywołać tylko proces uprzywilejowany (pod Linuksem: ten ze zdolnością CAP_SYS_CHROOT).
 
Funkcja ta zmienia tylko składniki w procesie rozwiązywania nazw plików i nie robi nic poza tym.
 
Funkcja ta nie zmienia bieżącego katalogu roboczego, więc `.' może znajdować się poza drzewem zakorzenionym w `/'. W szczególności, superużytkownik może uciec `uwięzienia w chroot' wykonując `mkdir foo; chroot foo; cd ..'.
 
Funkcja ta nie zamyka otwartych deskryptorów plików, więc takie deskryptory plików mogą zezwalać na dostęp poza nowym drzewem zakorzenionym w `/'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. w przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy to:
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składowej ścieżki. (Patrz także path_resolution(2)).
EFAULT
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EIO
Wystąpił błąd we/wy.
ELOOP
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składowa ścieżki path nie jest katalogiem.
EPERM
Efektywny UID nie jest zerem.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, 4.4BSD, X/OPEN. Ta funkcja nie jest częścią POSIX.1. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP. X/OPEN nie dokumentuje błędów EIO, ENOMEM i EFAULT. Interfejs ten jest oznaczany jako spadek po X/OPEN.

UWAGI

FreeBSD ma silniejszą funkcję systemową jail().

ZOBACZ TAKŻE

chdir(2), path_resolution(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chroot

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2004-06-23 Linux 2.6.7