www.digipedia.pl - manuale

CHDIR(2)

CHDIR(2) Podręcznik programisty Linuksa CHDIR(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1992 Drew Eckhardt (drew@cs.colorado.edu), March 28, 1992
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified by Michael Haardt <michael@moria.de> Modified Wed Jul 21 22:10:52 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified 15 April 1995 by Michael Chastain <mec@shell.portal.com>: Added 'fchdir'. Fix bugs in error section. Modified Mon Oct 21 23:05:29 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified by Joseph S. Myers <jsm28@cam.ac.uk>, 970821
 
Last update: A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int chdir(const char *path);
 
int fchdir(int fd);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

chdir zmienia katalog bieżący na katalog podany w path.

fchdir jest identyczne jak chdir, lecz katalog jest podawany jako deskryptor otwartego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chdir to:
EFAULT
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składnik ścieżki path. nie jest katalogiem.
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki path.
ELOOP
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
EIO
Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

Ogólne błędy fchdir to:

EBADF
fd Nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.
EACCESS
Brak praw do przeszukiwania katalogu otwartego przez deskryptor fd.

UWAGI

Prototyp funkcji fchdir jest dostępny tylko jeżeli zdefiniowano _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

Funkcja chdir jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie zawiera ENOMEM. POSIX.1 nie zawiera błędów ENOMEM, ELOOP. X/OPEN nie zawiera błędów EFAULT, ENOMEM i EIO.
 
Funkcja fchdir jest zgodna z SVr4, 4.4BSD oraz X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EIO, EINTR i ENOLINK. X/OPEN dokumentuje dodatkowe błędy EINTR i EIO.

ZOBACZ TAKŻE

getcwd(3), chroot(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chdir

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-08-21 Linux 2.0.30