www.digipedia.pl - manuale

CACHEFLUSH(2)

CACHEFLUSH(2) Podręcznik programisty Linuksa CACHEFLUSH(2)
Written by Ralf Baechle (ralf@waldorf-gmbh.de), Copyright (c) 1994, 1995 Waldorf GMBH
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last Update: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

SKŁADNIA

#include <asm/cachectl.h>
 
int cacheflush(char *addr, int nbytes, int cache);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

cacheflush wypróżnia zawartość wskazanego(-ych) bufora(-ów) podręcznego(-ych) dla adresów przestrzeni użytkownika w zakresie od addr do (addr+nbytes-1). Parametr cache może być jednym z:

ICACHE
Wypróżnia bufor z instrukcjami.
DCACHE
Zapisuje z powrotem do pamięci i unieważnia dotknięte tym prawidłowe linie buforowe.
BCACHE
Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

WARTOŚĆ ZWRACANA

cacheflush zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1 w wypadku błędu. Jeśli wystąpi błąd, errno będzie wskazywać jego rodzaj.

BŁĘDY

EINVAL
parametr cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE.
EFAULT
Część lub cała przestrzeń od addr do (addr+nbytes-1) jest niedostępna.

BŁĘDY

Obecna implementacja ignoruje parametry addr i nbytes. Dlatego zawsze wypróżniane są wszystkie bufory.

UWAGA

To wywołanie jest dostępne tylko na systemach opartych o MIPS. Nie Powinno ono być używane w przenośnych programach.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 cacheflush

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-06-27 Linux 2.0.32