www.digipedia.pl - manuale

BRK(2)

BRK(2) Podręcznik programisty Linuksa BRK(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1993 Michael Haardt (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de), Fri Apr 2 11:32:09 MET DST 1993
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modified Wed Jul 21 19:52:58 1993 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Modified Sun Aug 21 17:40:38 1994 by Rik Faith <faith@cs.unc.edu> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last Update: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int brk(void *end_data_segment);
 
void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument end_data_segment, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

 
sbrk zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów. sbrk nie jest wywołaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z biblioteki C. Wywołanie sbrk z increment równym 0 może służyć do znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskaźnik do początku nowego obszaru. W wypadku błędu zwracane jest -1 a errno nadawana jest wartość ENOMEM.

ZGODNE Z

BSD 4.3
 
brk i sbrk nie są zdefiniowane w standardzie C i są też wyłączone ze standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), getrlimit(2), malloc(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 brk

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-21 Linux 0.99.11