www.digipedia.pl - manuale

BIND(2)

BIND(2) Podręcznik programisty Linuksa BIND(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright 1993 Rickard E. Faith (faith@cs.unc.edu) Portions extracted from /usr/include/sys/socket.h, which does not have any authorship information in it. It is probably available under the GPL.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
 
Other portions are from the 6.9 (Berkeley) 3/10/91 man page:
 
Copyright (c) 1983 The Regents of the University of California. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
Modified Mon Oct 21 23:05:29 EDT 1996 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified 1998 by Andi Kleen $Id: bind.2,v 1.5 2002/06/04 21:29:12 ankry Exp $ Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last Update: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

bind - przywiązanie nazwy do gniazda

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <sys/socket.h>
 
int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

bind nadaje gniazdu, sockfd, lokalny adres my_addr. my_addr ma długość addrlen bajtów. Tradycyjnie nazywa się to "przyznaniem gniazdu nazwy". Gdy gniazdo jest utworzone za pomocą polecenia socket(2), istnieje ono w przestrzeni nazw (rodzina adresów), ale nie ma przyznanej żadnej nazwy.

Normalnie, zanim gniazdo SOCKET_STREAM będzie mogło odbierać połączenia (zobacz accept(2)), niezbędne jest przypisanie mu lokalnego adresu za pomocą bind.

 
Reguły dotyczące przywiązywania nazw są różne w różnych rodzinach adresów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach podręcznika man w sekcji 7. Dla AF_INET zobacz ip(7), dla AF_UNIX zobacz unix(7), dla AF_APPLETALK zobacz ddp(7), dla AF_PACKET zobacz packet(7), dla AF_X25 zobacz x25(7), a dla AF_NETLINK zobacz netlink(7).
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

EBADF
sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
EINVAL
Gniazdo już jest przywiązane do adresu. Może to się zmienić w przyszłości: szczegóły można znaleźć w linux/unix/sock.c.
EACCES
Adres jest chroniony, a użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOTSOCK
Argument jest deskryptorem pliku, a nie gniazda.

Następujące błędy odnoszą się do gniazd domeny UNIX-owej (AF_UNIX):

EINVAL
Parametr addrlen jest nieprawidłowy, lub gniazdo nie należy do rodziny AF_UNIX.
EROFS
I-węzeł gniazda rezyduje na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.
EFAULT
my_addr wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
my_addr jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci kernela.
ENOTDIR
Element składowy ścieżki nie jest katalogiem.
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Podczas rozwiązywania my_addr napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

USTERKI

Nie opisano opcji przezroczystych proxy.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja bind pojawiła się najpierw w BSD 4.2). SVr4 dokumentuje dodatkowe ogólne błędy, EADDRNOTAVAIL, EADDRINUSE i ENOSR oraz dodatkowe błędy domeny UNIX-owej, EIO i EISDIR.

UWAGA

Trzeci argument bind jest w rzeczywistości typu int (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), connect(2), listen(2), socket(2), getsockname(2), ip(7), socket(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 bind

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1998-10-03 Linux 2.2