www.digipedia.pl - manuale

BDFLUSH(2)

BDFLUSH(2) Podręcznik programisty Linuksa BDFLUSH(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1995 Michael Chastain (mec@shell.portal.com), 15 April 1995.
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modified Fri Jan 31 16:14:33 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last Update: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jan 2002, manpages 1.47
 

NAZWA

bdflush - uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)

SKŁADNIA

int bdflush(int func, long *address); int bdflush(int func, long data);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

bdflush uruchamia, wypróżnia, lub dostraja demona bdflush. Tylko superużytkownik może wywołać bdflush.

Jeśli func jest liczbą ujemną, lub zerem, a demon nie był uruchomiony, bdflush wchodzi w kod daemona i nigdy nie powraca.

Jeśli func wynosi 1, niektóre bufory są zapisywane na dysk.

Jeśli func wynosi 2 lub więcej i jest parzyste (najniższy bit jest 0), to address jest adresem długiego słowa, a parametr dostrajający o numerze (func-2)/2 zostaje zwrócony pod tym adresem do wywołującego.

Jeśli func jest równe 3, lub więcej i jest nieparzyste (najniższy bit wynosi 1), to data jest długim słowem, a kernel nadaje tę wartość parametrowi dostrajającemu o numerze (func-3)/2.

Zestaw parametrów, ich wartości i dozwolonych zakresów jest zdefiniowany w kodzie źdródłowym kernela, w pliku fs/buffer.c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi się pomyślnie, bdflush nigdy nic nie zwraca. W pozostałych wypadkach po pomyślnym zakończeniu funkcji zwracana jest wartość 0, a w przypadku błędu zwracana jest wartość -1 i ustawiane errno wskazując rodzaj błędu.

BŁĘDY

EPERM
Wywołujący nie jest superużytkownikiem.
EFAULT
address wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EBUSY
Próbowano wejść w kod demona po tym, jak inny proces zrobił to samo.
EINVAL
Próbowano odczytać lub zapisać nieprawidłowy numer parametru, lub nadać parametrowi nieprawidłową wartość.

ZGODNE Z

bdflush jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

fsync(2), sync(2), update(8), sync(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 bdflush

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1995-04-15 Linux 1.2.4