www.digipedia.pl - manuale

ADJTIMEX(2)

ADJTIMEX(2) Podręcznik programisty Linuksa ADJTIMEX(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
Copyright (c) 1995 Michael Chastain (mec@shell.portal.com), 15 April 1995.
 
This is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 
The GNU General Public License's references to "object code" and "executables" are to be interpreted as the output of any document formatting or typesetting system, including intermediate and printed output.
 
This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this manual; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111, USA.
 
Modified Fri Jan 31 16:11:17 1997 by Eric S. Raymond <esr@thyrsus.com> Modified Wed Jul 30 14:25:16 1997 by Paul Slootman <paul@wurtel.demon.nl> Translation (c) 1998 Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Sync with man-pages 1.47 A. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
 

NAZWA

adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze

SKŁADNIA

#include <sys/timex.h>
 
int adjtimex(struct timex *buf);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Linux używa algorytmu dopasowywania Davida L. Millsa (zobacz w RFC 1305). Wywołanie systemowe adjtimex czyta i opcjonalnie ustawia parametry sterujące tego algorytmu. adjtimex pobiera wskaźnik do struktury timex, poprawia parametry w jądrze na podstawie wartości przekazanych w polach i zwraca tę samą strukturę z bieżącymi ustawieniami jądra. Struktura jest zadeklarowana następująco:

struct timex { int modes; /* przełącznik trybu */ long offset; /* offset czasu (usec) */ long frequency; /* offset częstotliwości (skalowany ppm) */ long maxerror; /* maksymalny błąd (usec) */ long esterror; /* obliczony błąd (usec) */ int status; /* komenda/status zegara */ long constant; /* stała czasu pll */ long precision; /* dokładność zegara (usec) (tylko do odczytu) */ long tolerance; /* tolerancja częstotliwości zegara (ppm) (tylko do odczytu) */ struct timeval time; /* aktualny czas (tylko do odczytu) */ long tick; /* czas miedzy tyknięciami zegara (usec) */ };

Pole modes określa, które parametry (jeśli w ogóle) ustawić. Może ono zawierać bitoweor kombinacji zera lub więcej spośród następujących bitów:

#define ADJ_OFFSET 0x0001 /* offset czasu */ #define ADJ_FREQUENCY 0x0002 /* offset częstotliwości */ #define ADJ_MAXERROR 0x0004 /* maksymalny błąd czasu */ #define ADJ_ESTERROR 0x0008 /* obliczany błąd czasu */ #define ADJ_STATUS 0x0010 /* status zegara */ #define ADJ_TIMECONST 0x0020 /* stała czasu pll */ #define ADJ_TICK 0x4000 /* wartość tyknięcia */ #define ADJ_OFFSET_SINGLESHOT 0x8001 /* staromodne adjtime */

Zwyczajni użytkownicy są ograniczeni do wartości zero dla mode. Jedynie superużytkownik może ustawiać jakiekolwiek parametry.

 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, adjtimex zwraca stan zegara z

#define TIME_OK 0 /* zegar zsynchronizowany */ #define TIME_INS 1 /* dodaj sekundę przestępną */ #define TIME_DEL 2 /* skasuj sekundę przestępną */ #define TIME_OOP 3 /* sekunda przestępna trwa */ #define TIME_WAIT 4 /* wystąpiła sekunda przestępna */ #define TIME_BAD 5 /* zegar nie zsynchronizowany */

W przypadku błędu, adjtimex zwraca -1 i ustawia errno.

BŁĘDY

EFAULT
buf nie wskazuje do zapisywalnej pamięci.
EPERM
buf.mode jest niezerowe, a użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EINVAL
Próbowano ustawić buf.offset na wartość poza obszarem od -131071 do +131071, lub ustawić buf.status na wartość inną niż te wymienione powyżej, lub ustawić buf.tick na wartość spoza zakresu 900000/HZ do 1100000/HZ, gdzie HZ jest częstotliwością przerwania systemowego timera.

ZGODNE Z

adjtimex jest specyficzny dla Linuksa i nie powinien być używany w programach, które mają być przenośne. W SVr4 istnieje podobna, lecz mniej ogólna funkcja adjtime.

ZOBACZ TAKŻE

settimeofday(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 adjtimex

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1997-07-30 Linux 2.0