www.digipedia.pl - manuale

ACCESS(2)

ACCESS(2) Podręcznik programisty Linuksa ACCESS(2)
Hey Emacs! This file is -*- nroff -*- source.
 
This manpage is Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt; 1993 Michael Haardt, Ian Jackson.
 
Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.
 
Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one
 
Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this manual page may be incorrect or out-of-date. The author(s) assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein. The author(s) may not have taken the same level of care in the production of this manual, which is licensed free of charge, as they might when working professionally.
 
Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
 
Modified Wed Jul 21 19:36:29 1993, Rik Faith (faith@cs.unc.edu) Modified 21 Aug 1994 by Michael Chastain (mec@shell.portal.com): Removed note about old kernel (pre-1.1.44) using wrong id on path. Modified 18 Mar 1996 by Martin Schulze (joey@infodrom.north.de): Stated more clearly how it behaves with symbolic links. Added correction due to Nick Duffek (nsd@bbc.com), aeb, 960426 Modified Sat Sep 07 18:17:26 MET DST 1996 by Michael Haardt: Restrictions for NFS Modified by Joseph S. Myers <jsm28@cam.ac.uk>, 970909 Modified Tue Jan 13 21:21:03 MET 1998 by Michael Haardt: Using access is often insecure Modified Tue Oct 16 02:40:48 CEST 2001 by aeb Modified Tue Apr 23 19:51:15 CEST 2002 by Roger Luethi <rl@hellgate.ch>
 
Translation 1998 (c) Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> Last Update: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Jun 2002, manpages 1.51
 

NAZWA

access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
 
int access(const char *pathname, int mode);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

access sprawdza, czy proces może odczytywać, zapisywać i sprawdzać istnienie pliku (lub innego obiektu systemu plików) o nazwie pathname. Jeśli pathname jest dowiązaniem symbolicznym, sprawdzane są prawa do pliku wskazywanego przez to dowiązanie.

 
mode jest maską składającą się z jednego lub więcej znaczników spośród R_OK, W_OK, X_OK i F_OK.
 
R_OK, W_OK i X_OK sprawdzają, czy plik istnieje i ma odpowiednio prawa do odczytu, zapisu i uruchamiania. F_OK sprawdza tylko, czy plik istnieje.
 
Testy zależą od praw do katalogów, występujących na ścieżce do pliku, podanej w parametrze pathname, a także od praw do katalogów i plików wskazywanych przez występujące po drodze dowiązania symboliczne.
 
Sprawdzenie jest dokonywane z prawdziwymi uid i gid procesu, a nie efektywnymi, jak to się zwykle robi przy wykonywaniu rzeczywistych operacji. Pozwala to programom z ustawionym bitem set-UID na łatwe określenie autoryzacji użytkownika wywołującego.
 
Sprawdzane są jedynie bity dostępu, nie zawartość pliku czy jego typ. Dlatego, jeśli katalog okazuje się "zapisywalny", znaczy to prawdopodobnie, że można w nim tworzyć pliki, a nie, że do katalogu można pisać jak do pliku. Podobnie, plik DOS-u może zostać określony jako "wykonywalny", lecz funkcja execve(2) mimo to zawiedzie.
 
Jeśli proces posiada odpowiednie uprawninia, implementacja może spowodować pomyślne zakończenie dla X_OK nawet, gdy nie jest ustawiony żaden z bitów uruchamialności w prawach dostępu do pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Gdy wszystko pójdzie dobrze (wszystkie żądane prawa są zapewnione), zwracane jest zero. W wypadku błędu (przynajmniej jeden bit z żądanych w mode uprawnień nie jest ustawiony lub wystąpiły inne błędy), zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

Funkcja access musi zakończyć się niepomyślnie gdy:
EACCES
Brak uprawnień dla żądanego dostępu do pliku, albo brak uprawnień do przeglądania dla któregoś z katalogów w pathname.
ELOOP
Napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas rozwiązywania pathname.
ENAMETOOLONG
pathname jest zbyt długie.
ENOENT
Składnik pathname będący katalogiem byłby dostępny, ale nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym.
ENOTDIR
Składnik pathname, który powinien być katalogiem w rzeczywistości katalogiem nie jest.
EROFS
Żądano zapisu do pliku położonego w systemie plików tylko do odczytu.
EFAULT
pathname wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EINVAL
mode zostało nieprawidłowo podane.
EIO
Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.
ENOMEM
Nie starczyło pamięci kernela. TP ETXTBSY Wystąpiła próba dostępu z prawem zapisu do pliku aktualnie uruchomionego programu.

OGRANICZENIA

access zwraca błąd, jeśli jakikolwiek z żądanych w wywołaniu rodzajów dostępu nie zostanie zapewniony, nawet jeśli reszta zostanie.

access może nie działać prawidłowo na systemach plików NFS z włączonym mapowaniem UID, ponieważ mapowanie to jest dokonywane na serwerze i ukryte przed klientem sprawdzającym prawa dostępu.

Użycie funkcji access w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma uprawnienia na przykład do otwarcia pliku, przed otwarciem tego pliku za pomocą open(2) tworzy dziurę w bezpieczeństwie, ponieważ użytkownik może wykorzystać krótki okres czas pomiędzy sprawdzeniem pliku a otwarciem go do manipulacji na pliku.

ZGODNE Z

SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 access

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem https://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

2002-04-23 Linux