www.digipedia.pl - manuale

Informacje:

Prezentujemy polskie manuale dla systemu linux pochodzące z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali.

Dostępne tłumaczenia:

PolecenieOpis
accept.2przyjmowanie połączenia na gnieździe
access.2sprawdzenie praw użytkownika do pliku
acct.2włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów
adjtimex.2dopasowanie zegara w jądrze
alien.1pkonwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny
ar.1utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów
as.1przenośny asembler GNU
ascii-xfr.1podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII
bc.1język kalkulatora dowolnej precyzji
bdflush.2uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)
bind.2przywiązanie nazwy do gniazda
bison.1zmiana wielkości segmentu danych
brk.2wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi
cacheflush.2wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng
cancel.1konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo
captoinfo.1konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo
chdir.2zmiana katalogu roboczego
chmod.2zmiana praw do pliku
chown.2miana właściciela pliku
chroot.2miana katalogu głównego
cjpeg.1konwersja plików graficznych do formatu JPEG
clone.2utworzenie procesu potomnego
close.2zamknięcie deskryptora pliku
compress.1kompresuj i dekompresuj dane
connect.2inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo
create_module.2tworzy wpis ładowalnego modułu
dbopen.3metody dostępu do baz danych
dc.1kalkulator dowolnej precyzji
delete_module.2usuwa wpis ładowalnego modułu.
dialog.1wyświetla dialogi ze skryptów powłoki
djpeg.1dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego
dlopen.3interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego loadera
downtime.1funwskazuje jak długo system jest wyłączony
dumpkeys.1wypisz tabele translacji klawiatury
dup.2powielenie deskryptora pliku
dxpc.1różnicowy kompresor protokołu X
ecvt.3konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch
ed.1edytor tekstu
eject.1wysuwanie wyjmowalnego nośnika
encrypt.3szyfrowanie 64-bitowych komunikatów
exports.5systemy plików eksportowane w systemie NFS
expr.3tcloblicz wyrażenie
fclose.3zamknięcie strumienia
fcloseall.3zamknięcie wszystkich otwartych strumieni
fcntl.2manipulacje na deskryptorze pliku
fdatasync.2synchronizuje rdzeniowe zawartości plików z zawartością na dysku
fflush.3wypróżnienie buforów strumienia
fgetgrent.3pobranie wpisu z pliku grup
fgetpwent.3pobranie wpisu z pliku haseł
finger.1program do sprawdzania informacji o użytkowniku
flex.1szybki generator analizatora leksykalnego
flock.2założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku
flockfile.3blokowanie strumienia FILE dla stdio
fnmatch.3porównanie nazwy pliku lub ścieżki
fopen.3porównanie nazwy pliku lub ścieżki
fork.2utworzenie procesu potomnego
fpathconf.3pobranie konfiguracji dla plików
fread.3odczyt/zapis strumienia binarnego
frexp.3konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą
fsync.2synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku z zapisanym na dysku
ftok.3przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V
ftp.1program do przesyłania plików
ftpusers.5lista użytkowników, którzy nie mogą się logować poprzez demona FTP
gawk.1język wyszukiwania i przetwarzania wzorców
gdb.1debugger GNU
getaddrinfo.3tłumaczenie adresów i usług sieciowych
getcwd.3odczytanie bieżącego katalogu roboczego
getdate.3przekształca łańcuch w strukturę struct tm
getdents.2pobranie wpisów z katalogu
getdomainname.2pobranie/ustawienie nazwy domeny
getenv.3odczytanie zmiennej środowiska
getgrent.3odczytanie wpisu z pliku group
getgrnam.3odczytanie wpisu z pliku group
getgroups.2pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych
gethostid.2pobranie lub ustawienie unikalnego identyfikatora obecnej maszyny
gethostname.2pobranie/ustawienie nazwy hosta
getipnodebyname.3określenie nazw i adresów sieciowych hosta
getitimer.2pobranie i ustawienie wartości czasomierza
getlist.1pobierz listę z serwera NNTP
getpagesize.2pobranie rozmiaru strony pamięci
getpass.3wczytanie hasła
getpeername.2pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda
getpriority.2pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas szeregowania zadań
getpw.3rekonstrukcja wpisu z pliku passwd
getpwent.3pobranie wpisu z pliku z hasłem
getpwnam.3odczytanie wpisu z pliku z hasłami
getresuid.2pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy
getrlimit.2pobranie/ustawienie limitów i zużycia zasobów
getsid.2pobranie ID sesji
getsockname.2pobranie nazwy gniazda
gs.1Aladdin Ghostscript - interpreter/przeglądarka
host.1wyszukuje nazwy hostów, używając serwerów domen
igawk.1gawk z plikami włączanymi
init_module.2inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu
innd.8InterNetNews daemon
ioctl.2sterowanie urządzeniem
ioperm.2ustawienie uprawnień dla portu wejścia/wyjścia
iopl.2zmień poziom uprawnień we/wy
ipsec.8wywołuje narzędzia IPSEC
ipsec_auto.8sterowanie automatycznie kluczowanymi połączeniami IPSEC
isoinfo.1programy użytkowe do zrzucania i weryfikacji obrazów iso9660
jed.1edytor dla programistów
joe.1własny edytor Joe'go
kbd_mode.1własny edytor Joe'go
kbdrate.8ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury
keymaps.5opisy tablic klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys
kill.2wysłanie sygnału do procesu
killpg.2wysłanie sygnału do grupy procesów
ksh.1publiczna implementacja powłoki Korna
latex.1strukturalne formatowanie i składanie tekstu
lbxproxy.1xwąskopasmowe proxy X
less.1przeciwieństwo more
lesskey.1określ przypisanie klawiszy dla less
lftpget.1pobieranie plików poprzez FTP za pomocą lftp
licq.1klient ICQ dla X11
lilo.conf.5plik konfiguracyjny lilo
link.2utworzenie nowej nazwy dla pliku
links.1tekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynx'a
llseek.2repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu
loadkeys.1ładowanie tablic translacji klawiatury
locate.findutils.1wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych
locatedb.5bazy nazw plików z kompresją początków
longjmp.3nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu
lp.1wysyła żądania do usługi druku LPRng
lpbanner.1tekstowa strona nagłówkowa
lpf.1ogólny filtr drukarki
lpq.1program badający kolejkę buforowania druku
lpr.1ausuń zadania z kolejki buforowania drukarki
lpstat.1wypisuje informację o stanie usług drukowania LP
lseek.2zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu
lynx.1przeglądarka WWW
magic.5plik liczb magicznych polecenia file
make.1narzędzie GNU make do obsługi grup programów
mattrib.1zmień atrybuty plików MSDOS
mawk.1język wyszukiwania wzorców i przetwarzania tekstu
mbadblocks.1testuje dyskietki, oznacza błędne bloki w FAT
mcat.1rzuć obraz dyskietki
mcd.1zmień katalog MSDOS
mcedit.1terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych
mcopy.1kopiuj pliki pomiędzy DOSem a Unixem
mdel.1skasuj plik MSDOS
mdeltree.1usuwanie katalogu MSDOS
mdir.1wyświetl katalog DOSu
mdu.1wyświetla ilość miejsca zajmowanego przez katalog DOS
mformat.1dodaje system plików DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki
minfo.1pokaż informację o systemie plików MS-DOS
mkmanifest.1tworzy skrypt powłoki do odtworzenia nazw plików Unixa
mlabel.1nadaj etykietę dysku MSDOS
mmap.2mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w pamięci
mmd.1twórz podkatalog MSDOS
mmount.1zamontuj (dołącz) dysk MSDOS
mmove.1przesuń lub zmień nazwę pliku/katalogu MSDOS
monitor.1otrzymuj informację logu z LPD
mountd.8demon montowania NFS
mpartition.1partycjonowanie dysku twardego MSDOS
mrd.1usuń katalog MSDOS
mren.1zmień nazwę istniejącego pliku MSDOS
mshowfat.1pokazuje FAT dla danych plików
mtools.1narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie
mtools.5pliki konfiguracyjne mtools
mtoolstest.1prawdza i wyświetla konfigurację mtools
mtype.1wyświetla zawartość pliku MSDOS
mzip.1zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz
nanosleep.2zatrzymanie wykonywania na określony czas
ncurses.3ncursespakiet obsługi CRT i jego optymalizacji
nfs.5format nfs fstab i opcje
nfsd.8proces serwera NFS
nfsservctl.2funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze
nice.2zmiana priorytetu procesu
ogonkify.1międzynarodowe wsparcie PostScriptu
open.2otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia
patch.1dołącz plik różnicowy do oryginału
pbmtoascii.1przekształć mapę bitową w grafikę ASCII
perl.1praktyczny język ekstrakcji i raportowania
perldata.1typy danych Perla
perlfunc.1wbudowane funkcje perla
perlop.1operatory perla i priorytety
perlref.1odwołania i zagnieżdżone struktury danych w Perlu
perlsyn.1składnia perla
pgm.5przenośny format szarej bitmapy
pico.alpine.1prosty edytor tekstu w stylu Pine
pipe.2utworzenie potoku
popen.3we/wy procesu
ppm.5przenośny format pixmap
pppd.8demon protokołu PPP
pppstats.8drukuj statystyki PPP
ps.1zgłasza status procesu
psbook.1przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury
psmerge.1filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden
psnup.1wiele stron na arkuszu
psresize.1wiele stron na arkuszu
psselect.1wybiera z pliku postscriptowego strony
pstops.1przetasuj strony pliku postscriptowego
quota.1wypisanie zużycia i ograniczeń zasobów dyskowych
rand.3generator liczb losowych.
ranlib.1generuj indeks dla archiwum
read.2odczyt z deskryptora pliku
readdir.2odczytanie wpisu w katalogu
readlink.2odczytanie wartości dowiązania symbolicznego
sched_get_priority_max.2pobranie zakresu priorytetów statycznych
sched_rr_get_interval.2pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu
sched_setparam.2ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań
sched_setscheduler.2ustawienie i pobranie algorytmu/parametrów szeregowania zadań
sched_yield.2oddanie procesora
screen.1menedżer ekranu z emulacją VT100/ANSI
setfdprm.1ustawia zadane przez użytkownika parametry dyskietki
setfont.8ładuj font konsolowy ekranu dla EGA/VGA
setjmp.3zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto
setleds.1ustaw diody klawiatury
setpgid.2pobranie/ustawienie grupy procesów
setreuid.2ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID użytkownika lub grupy
setserial.8pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym
sgml2info.1twórz wyjście GNU info z pliku źródłowego SGML
sgml2txt.1twórz zwykły tekst z pliku źródłowego SGML
signal.2obsługa sygnałów ANSI C
slrn.1łatwy w użyciu czytnik news oparty o NNTP
smbclient.1klient zasobów SMB/CIFS podobny do ftp
strace.1śledź wywołania systemowe i sygnały
strings.1drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików
strip.1usuń symbole z plików obiektowych
symlink.2tworzenie nowej nazwy dla pliku
sync.2zrzucenie buforów podręcznych na dysk
sysctl.2odczyt/zapis parametrów systemu
sysfs.2pobranie informacji o rodzaju systemu plików
sysinfo.2zwraca informacje statystyczne dotyczące całego systemu
tbl.1formatuj tabele dla troff
tc.8pokaż / manipuluj ustawieniami sterowania przepływem
Tcl.3tclpodsumowanie składni języka Tcl
tclsh.1prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl
terminfo.5baza właściwości terminala
time.2pobranie czasu w sekundach
top.1wyświetl najważniejsze procesy CPU
tput.1inicjalizuj terminal lub pytaj bazę terminfo
truncate.2ustawienie długości pliku
tset.1inicjalizacja terminala
umask.2ustawia maskę tworzenia pliku
unrar-nonfree.1rozpakowuje pliki z archiwów rar
updatedb.findutils.1aktualizuj bazę danych z nazwami plików
uucp.1kopiowanie z Unixa na Unix
uux.1zdalne wywołanie polecenia poprzez UUCP
virtual.5format tabeli virtual programu Postfix
vm86.2wejście w tryb wirtualny 8086
wait.2oczekiwanie na zakończenie procesu
wait4.2oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)
xbmtopbm.1utwórz przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X10 lub X11
ximtoppm.1utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim
xpmtoppm.1utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z pixmapy X11
xvminitoppm.1utwórz przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV
xwdtopnm.1utwórz przenośną mapę (.p?m) z pliku .xwd w wersji X10 lub X11
yacc.1generator analizatorów składni LALR
ybmtopbm.1utwórz przenośną bitmapę (pbm) z pliku typu "face"
ypcat.1wypisuje zawartości mapy NIS
yuvsplittoppm.1wypisuje zawartości mapy NIS
yuvtoppm.1konwersja danych Abekas YUV do formatu .ppm
zeisstopnm.1dokonaj konwersji pliku zbieżnoogniskowego Zeissa do postaci przenośnej mapy
zsh.1powłoka Z

Tłumaczenia jak i wersja orginalna są chronione prawami autorskimi. Tłumaczenia manuali może nie być aktualne.